Man kan ikke indføre en ”IKKE-vane”

At indføre nye vaner kan være en udfordrende opgave. Mange står over for
vanskeligheder, især når de forsøger at undlade noget.


Du har sikkert prøvet at indføre en ny vane. Nogle gange er det nemt, andre
gange er det ikke. Det afhænger naturligvis af mange ting, men når det er ekstra
svært, er det ofte, fordi man sætter sig for, at der er noget, man IKKE vil gøre –
f.eks.: ”jeg vil IKKE spise slik og kage!”


Dette skaber ofte en barriere for succes. Men hvad hvis vi kunne forstå, de
underliggende mekanismer, der driver vores vaner? Dette indlæg udforsker
nøglekonceptet “IKKE-vane” og hvordan man kan bryde ud af fastlåste mønstre.


Baggrund – Vaneloopet: Loopet består af 3 faser / 3 dele, og refererer til ideen
om, at enhver vanehandling (HANDLING) involverer både en udløser
(TRIGGER) og en belønning (BELØNNING). Hver gang vi gentager en vane,
opstår der en loop, og det er denne cyklus, der holder os fast i vanens magt. At
forstå og identificere disse triggere og belønninger er afgørende for at bryde
vanens cyklus.


Udforskning af tanker og følelser: For at ændre mønstre og bryde vaneloopet er
det nødvendigt at udforske de tanker og følelser, der driver vores vaner. Det
kræver en dybdegående selvrefleksion og bevidsthed om, hvad der egentlig
foregår, når vi udfører en bestemt vane. “Hvad vil jeg egentlig opnå med denne
vane?” og “Hvorfor er det så svært at ændre?” er spørgsmål, der kan lede os
mod en bedre forståelse af vores egne vaner.


Principperne bag “HVAD VIL JEG HAVE I STEDET FOR?”: En nøglestrategi til
at bryde ud af vanens greb er at identificere, hvad man ønsker at opnå i stedet
for den eksisterende vane. Dette princip (HVAD VIL JEG HAVE I STEDET
FOR?) handler om at erstatte den negative vane med en positiv handling. For
eksempel, i stedet for at fokusere på “jeg vil ikke spise slik og kage,” kan det
være mere effektivt at tænke på “jeg vil vælge sunde snacks som et alternativ.”


Implementering af strategier: At implementere strategier som selvbelønning,
ændring af omgivelser og oprettelse af støttesystemer er afgørende for
succesfuldt at bryde ud af vanens cyklus. Selv små ændringer i daglige rutiner
kan have en betydelig indvirkning. F.eks. kan det være at erstatte slik og kage
med frugt.

Konklusion: At mestre og tackle en “IKKE-vane” kræver en bevidst og målrettet
indsats for at forstå og ændre de dybereliggende mekanismer bag vores vaner.
Ved at anvende principperne bag “HVAD VIL JEG HAVE I STEDET FOR?” og
implementere effektive strategier, kan vi bryde mønstre og skabe
vaneændringer, som kan give positive vedvarende forandringer i vores liv.


Det ER svært at ændre vaner. Mange af de vaner og mønstre, vi har, har vi jo
ofte brugt mange år på at opbygge. Derfor kan det også være en rigtig god ide
at have nogen til at støtte dig i processen. Det kan være en coach/vanecoach
eller en støttegruppe, som du kan dele udfordringer og succeser med.


Så næste gang du står over for en udfordrende vane, husk at spørge dig selv,
hvad du virkelig ønsker i stedet for, og lad det være din vejledning mod succes.

Kærlig hilsen
Lene Malmvig

Del denne artikel:

Læs videre